Service

Uten regelmessig og korrekt service vil ikke varmepumpen din fungere optimalt over tid. Du sitter da igjen med et anlegg med redusert varme- og kjøleeffekt, eller i verste fall et defekt anlegg.

VarmepumpeXpressen tilbyr alle former for forebyggende service og vedlikehold – slik at du forlenger levetiden og har best mulig varme- eller kjøleeffekt året rundt.

Hvor ofte?

På ordinære luft-til-luft-systemer i privatboliger anbefales en komplett varmepumpeservice annethvert år. På større, kommersielle anlegg reguleres serviceintervallene som oftest av en egen serviceplan for det aktuelle anlegget.

Hva inngår i servicen?

Hele anlegget inspiseres, og vi sørger for at alle koblinger er tette og ikke utsatt for eventuelle fremtidige lekkasjer eller tretthetsbrudd. Varmepumpens inne- og utedel renses gjennomgående, og elektriske koblinger kontrolleres. En ordinær service på en typisk varmepumpe i bolig tar vanligvis halvannen til to timer, avhengig av hvor mye vedlikehold du selv har gjort.

Gratis befaring

Forskjellige folk har forskjellige behov.
Derfor anbefaler vi at du får besøk av oss
– så finner vi den perfekte varmepumpen for deg.

Befaring er alltid uforpliktende og gratis!